Stonewall Kitchen - Farmhouse Breakfast Holiday Gift Set

Sold out
$44.90
$29.90

This Stonewall Kitchen Farmhouse Breakfast Holiday Gift Set includes:

  • Wild Maine Blueberry Jam, 12.5oz
  • Maine Maple Syrup, 8.5oz
  • Farmhouse Pancake & Waffle Mix, 16oz
  • 1 Festive Tea Towel

this is some text